EN

Dr.Öğr.Üyesi SERCAN GÜLCİ

Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri

KSÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

        ♠ ♠ ♠ E-posta: sgulci@ksu.edu.tr ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ Tel: +90 344 280 17 49 ♠ ♠ ♠

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Lisans: Orman Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

  Yüksek Lisans: Orman Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

  Doktora: Orman Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • İDARİ GÖREVLER
 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ

  RTK-GPS Tabanlı Sayısal Yükseklik Modeli Tasarlama ve Orman Yolları Açısından Değerlendirilmesi (2016 - 2017)

 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER
 • ÜYELİKLER

  Orman Mühendisleri Odası

 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER

  Ecological Engineering

  Journal of Forestry Research

  International Journal of Biodiversity and Conservation

  Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University

  Biofuels, Bioproducts & Biorefining

 • EDİTÖRLÜK

  Turkish Journal of Forest Science

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Gülci, S., & Akay, A. E. (2015). Ecological infrastructures on road networks in and around forested areas. European Journal of Forest Engineering, 1(1), 41-45.

  Gülci, S., Akay, AE., Oğuz, H., Gülci, N. 2017. Assessment of the Road Impacts on Coniferous Species Within the Road-effect Zone Using NDVI Analysis Approach. Fresenius Environmental Bulletin, 26(2a): 1654-1662.

  Acar H.H., Dursun E., Gulci S., Gümüş S. 2017. Assessment of Road Network Planning By Using GIS-based MULTI-Criteria Evaluation for Conversion of Coppice Forest to Hıgh Forest", Fresenius Environmental Bulletin, 26: 2380-2388.

  Akay, AE, Sivrikaya, F., Gulci S. 2014. Analyzing riparian forest cover changes along the Firniz River in the Mediterranean City of Kahramanmaras in Turkey. Environmental Monitoring and Assessesment, 186:2741–2747.

  Gülci, S., Akay, AE. 2015. Assessment of Ecological Passages along Road Networks within the Mediterranean Forest using GIS-based Multi Criteria Evaluation Approach. Environmental Monitoring and Assessment, 187:779, doi: 10.1007/s10661-015-5009-1

  Pak, M., Gülci, S., & Okumuş, A. (2018). A study on the use and modeling of geographical information system for combating forest crimes: an assessment of crimes in the eastern Mediterranean forests. Environmental monitoring and assessment, 190(2), 62.

  Gülci, S., Büyüksakallı, H., Taş, İ., & Akay, A. E. (2018). Productivity Analysis of Timber Skidding Operation with Farm Tractor. Eur J Forest Eng, 4(1), 26-32.

  Gulci, S., Akay, A. E., Spinelli, R., & Magagnotti, N. (2018). Assessing the Exposure of Chipper Operators to Wood Dust in Roadside Landing Area. Fresenius Environmental Bulletin, 27(6): 4132-4138.

  Akgül, M., Yurtseven, H., Demir, M., Akay, A.E., Gülci, S., Öztürk, T., 2016. İnsansız hava araçları ile yüksek hassasiyette sayısal yükseklik modeli üretimi ve ormancılıkta kullanım olanakları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 66(1):104-118.

  Akgul, M., Yurtseven, H., Gulci, S., & Akay, A. E. (2018). Evaluation of UAV-and GNSS-Based DEMs for Earthwork Volume. Arabian Journal for Science and Engineering, 43(4), 1893-1909.

 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Gülci, N., Akay, A.E., Erdaş, O., Gülci, S., 2015. Üretim işlerinin planlanmasında RTK-GPS tabanlı sayısal yükseklik modelinin kullanılması. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 65(2): 59-68

  Gülci, S., Akay, A.E., 2016. Using thermal infrared imagery produced by unmanned air vehicles to evaluate locations of ecological road structures. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66(2): 698-709. DOI: 10.17099/jffiu.76461

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

  Gülci, N., Erdaş,O., Akay, A.E. 2015. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Yaklaşımı. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu. 4-6 Haziran, Ilgaz (Sözlü sunum)

  Akgül, M., Yurtseven, H., Akay, A.E., Demir, M., Öztürk, T., Gülci, S. 2015. Farklı İrtifalarda Alınan İHA Verilerinin Mekânsal Hassasiyetinin Saptanması. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu. 4-6 Haziran, Ilgaz. (Sözlü)

  Yurtseven, H., Akgül, M., Akay, A.E., Demir, M., Öztürk, T., Gülci, S. 2015. İHA Verileri Üzerinden İbreli Meşcelerde Obje Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri İle Ağaç Bireyi Bazında Verilerin Elde Edilmesi. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu. 4-6 Haziran, Ilgaz. (Sözlü)

  Gülci, S., Akay, A.E. 2015. Yaşam Alanlarını Birleştiren Sanat Yapıları: Ekolojik Geçitleri. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu. 4-6 Haziran, Ilgaz. (Sözlü)

  Gülci, N., Gülci, S., Akay, A.E., Erdaş, O. 2014. Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif bir Yöntem: Kollu El Vinci. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim, Isparta. (Poster-Tam metin)

  Akay, A.E., Çankal, H., Gülci, N., Gülci, S. 2014. Tomruk Üretiminde Kullanılan Oluk Sisteminin Verimlilik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim, Isparta. (Poster-Tam Metin)

  Gülci, S., Akay, A.E. 2015. Ekolojik Sanat Yapılarının Konumlandırılmasında İnsansız Hava Araçları İle Üretilen Uzaktan Algılama Verilerinin Kullanılması. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu. 4-6 Haziran, Ilgaz. (Sözlü Sunum)

 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  Sivrikaya, F., Akay, A.E., Gülci, S. 2012. The Climate Impact of Land Use Change in the Context of Forest Carbon Storage. The International Conference on Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, September 3-6. Kahramanmaras, Turkey. pp. 16.

  Akay, A.E., Sert, M., Gülci, N., Gülci, S. 2014. Küçük Ölçekli Ormancılık Çalışmalarında Ekolojik Bir Yaklaşım: Benzinli El Vinci. Ekoloji 2014 Sempozymu. 01-04 Mayıs. Gazimağusa-KKTC, Kıbrıs.

  Gülci, N., Gülci, S., Akay, A.E., Erdaş, O., Acar, H. 2014. Oluk Sistemiyle Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Ekolojik Açıdan İncelenmesi. Ekoloji 2014 Sempozymu. 01-04 Mayıs. Gazimağusa-KKTC, Kıbrıs.

  Akay, A.E., Gülci, N., Gülci, S. 2014. A Chute System Integrated with Mobile Winch and Synthetic Rope to Extract Logs in Mountainous Regions. 5th Forest Engineering Conference with 47th International Symposium on Forestry Mechanisation. 23-26 September. Gerardmer, France. (Poster presentation)

  Gülci, N., Gülci, S. Akay, A.E. 2014. Alanya’nın Ekoturizm Olanaklarının İncelenmesi. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu. 08-10 Mayıs. Kahramanmaraş. (Poster presentation)

  Akay, A.E., Acar, H.H., Gülci, S., Özdemir, İ. 2013. Application and Economic Analysis of a Chute System for Wood Extraction in Mountainous Regions. FORMEC 2013: Techniques for sustainable management September 30th – October 2nd, 2013, Stralsund, Germany. (Poster presentation)

  Yurtseven, H., Akgül, M., & Gülci, S. (2017). MODELLING SINGLE TREE STRUCTURE WITH TERRESTRIAL LASER SCANNER. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 111-113.

  Gülci, S., Dindaroğlu, T., & Gündoğan, R. (2017). GENERATION AND ASSESSMENT OF HIGH RESOLUTION DIGITAL SURFACE MODEL BY USING UNMANNED AIR VEHICLE BASED MULTICOPTER. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 47-50.

  Gülci, S., Akgül, M., Akay, A. E., & Taş, İ. (2017). USING READY-to-USE DRONE IMAGES in FORESTRY ACTIVITIES: CASE STUDY of ÇINARPINAR in KAHRAMANMARAS, TURKEY. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42.

  Gülci, N., Gülci, S., & Akay, A. E. (2017). Productivity analysis of skidding operations with farm tractor on skid roads: the case of Osmaniye Forest Enterprise Chief, Turkey. In 50th International Symposium on Forestry Mechanization Innovating the Competitive Edge: From Research to Impact in the Forest Value Chain, Brasov, Romania, 25th-29th September.

  Gülci, S., Dindaroğlu, T., & Gündoğan, R. (2017). GENERATION AND ASSESSMENT OF HIGH RESOLUTION DIGITAL SURFACE MODEL BY USING UNMANNED AIR VEHICLE BASED MULTICOPTER. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 47-50.

  Gülci S., Akay A.E. 2016. Assessment of Ecological Passages on Roads for Protecting Wildlife Biodiversity. Symposium on EuroAsian Biodiversity, 23-27 May, Antalya, Turkey.

  GÜLCİ S., AKGÜL M. 2016. Software-based Forest Road Planning for Forest Engineering Students. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, Bursa, Turkey.

  GÜLCİ S., GÜLCİ N., ŞİRELİ S. 2016. Study on Digital Terrain Modelling By Using Total Station for Precision Forestry: A Case study from Kahramanmaraş Sütçü Imam University Campus, Turkey. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, Bursa, Turkey. (Poster presentation)

  DURSUN E., GÜLCİ S., AKAY A.E., ACAR H.H. 2016. Forest Road Network Planning Strategy By Using GIS-based Multi-criteria Approach Under the Scope of Coppice Forest Conversion to Productive Forests. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, Bursa, Tur

  Gülci S., Akay A.E., Yüksel K. 2016. Evaluating Capabilities of Using Thermal Imagery for Detecting Impacts of Forest Operations on Residual Forests. The 2016 European Space Agency Living Planet Symposium, 09-13 May, Prague, Czech Republic.

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR
 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

 • DENEME

  Hoş geldiniz

Fotoğraf Galeri