Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Mühendisliği

Tümü Hakkımızda

Anabilim dalımız öğretim ve araştırma faaliyetleri ülkemizde ormancılığın temel mühendislik prensiplerinden olan Ormancılıkta Bölmeden Çıkarma, Orman Yolları Yapım-Bakım Teknikleri, Ormancılık Sanat Yapıları, Orman İnşaatı, Ormancılık Mekanizasyonu, Ölçme ve Kadastro Bilgisi, Ormancılık İş Bilgisi, Ergonomi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi önemli alanlardan oluşmaktadır. Ormancılıkta Üretim Çalışmalarının temel prensiplerini benimseyen "Ergonomik, Ekonomik, Ekolojik, Estetik ve Emniyet" ilkelerine göre araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Anabilim Dalında Çalışılan Konular; Ormancılıkta Bölmeden Çıkarma ve Transport Teknikleri, Ormancılık İş Bilgisi ve Ergonomi, Ormancılıkta Mekanizasyon, Orman Yollarının Yapım-Bakım ve Onarımı, Ölçme ve Kadastro Uygulamaları, Ormancılıkta Çevresel Etki Değerlendirme, Ormancılıkta CBS Uygulamaları ve Uzaktan Algılama Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde, Orman inşaatı, CBS çalışmaları, ormancılık iş bilgisi ve ergonomi konusunda araştırma ve incelemelerin sağlanabileceği "Orman İnşaatı-Geodezi ve Fotogrametri Laboratuvarı" ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Laboratuvarı” 2 adet laboratuvar bulunmaktadır. Anabilim Dalında halen 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

...
Tümü Duyurular