Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Mühendisliği

Tümü Hakkımızda

Oluşumu milyonlarca yıl süren ve insanoğlunun en çok etkilendiği ve etkilediği ekolojik faktörlerden birisidir TOPRAK. Kendisini oluşturan jeolojik köken başta olmak üzere diğer oluş faktörleri ile zamanla olgunlaşır ve farklılaşır.  En sonunda canlılara vatan olur, gıda olur ancak ne yazık ki değeri pek bilinmez. Günümüzde yanlış arazi kullanımı başta olmak üzere diğer ekolojik koşullardaki olumsuzluklar toprakta bozulmalara, verim kayıplarına ve sonuçta çölleşme sürecinin bir parçasına dönüşmesine neden olmaktadır. Gıda güvenliğimizin korunması başta olmak üzere, ülke topraklarımızın yarısından fazlasını oluşturan bozuk ormanlarımızın rehabilitasyonu ancak topraklarımızın ıslahıyla mümkün olabilecektir. Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalında yapılan araştırma ve projeler; arazi çalışmaları (toprak etüdü), büro işlemleri (coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, istatistik  vb.) ve laboratuar (fiziksel ve kimyasal analizler) çalışmalarını kapsamaktadır. Bu ana bilim dalında araştırma ve proje yapmak isteyen öğrencilerimizin bu konularda donanımlı olmaları gerekmektedir.   Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalının ilgilendiği bazı alanlar;JeolojiJeomorfolojiToprak İlmiGenel EkolojiOrman EkolojisiParaekolojiToprak Oluşumu ve SınıflamaToprak Etüt ve HaritacılığıYetişme Ortamı Etüt ve HaritacılığıBitki BeslemeEkolojik Etki DeğerlendirmeToprak FiziğiToprak KimyasıToprak BiyolojisiToprak KirliliğiToprak IslahıToprak VerimliliğiJeofizikLaboratuar Analizleri  

...
Tümü Duyurular