KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Mühendisliği

GENEL BİLGİLER

Orman Mühendisliği Bölümü 1996-1997 ders yıllında eğitim-öğretime başlamıştır. Orman Mühendisleri; günümüz ve gelecekteki toplumun orman ürünlerine olan gereksinimlerini karşılamak, sosyal hizmetleri yerine getirmek ve bunları sürekli kılabilecek tüm koşulları meydana getirmek için sürdürülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve denetimi işlerini yürütebilecek ve bunların yanında ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında özveriyle çalışacak mühendisler olarak yetiştirilmektedir.

Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları iş alanları kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi birimlerde çalışmaktadırlar. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çevre düzenleme işlerinde ve belediyelerde park ve bahçeler müdürlüğünde görev almaktadırlar. 5531 sayılı Meslek Yasası kapsamında orman mühendisleri özel sektörde birçok alanda iş imkanlarına da sahip olmuşlardır.

Orman Mühendisliği Bölümü 8 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu bölümde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın etkinlikleri 3 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 22 öğretim elemanı ile yürütülmektedir. Bölüm Anabilim Dalları (alfabetik sıraya göre) şunlardır: Havza Yönetimi, Orman Amenajmanı, Orman Botaniği, Orman Ekonomisi, Orman Entomolojisi ve Koruma, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri, Silvikültür, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı. Bölümde, orman kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda planlanması ve uygun üretim ve faydalanma yöntemleri ile çok amaçlı yönetilmesi; ormanların korunması, bakımı, gençleştirilmesi, yeni ormanların tesisi ve bozuk ormanların iyileştirilmesi; ormanların sürdürülebilir kalkınmadaki yeri; ulusal ve uluslararası ölçekte ormancılık ve çevre sorunlarıgibi konularda araştırmalar yapılmaktadır. Söz konusu araştırmaların bir bölümü yüksek lisans ders, tez çalışmaları ve fakülte-kamu işbirliği içerisinde yürütülen projeler ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, bölüm öğrencileri ve öğretim elemanları ERASMUS projesi kapsamında çok çeşitli ülkeler ile de işbirliği içerisindedir.