KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Mühendisliği

"Eğiticileri Eğitimi" Programı Tamamlandı.-15.01.2019

Üniversitemiz akademik personeline yönelik ölçme-değerlendirme, çağdaş eğitim yöntemleri ve kişisel formasyon konuları gibi alanları kapsayan "Eğiticilerin Eğitimi Programı" KSÜ Eğitim Fakültesi'nin ev sahipliğinde Orman Fakültesi'nin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. "Eğiticilerin Eğitimi Programı"na Orman Mühendisliği Bölümümüz öğretim elemanları da iştirak etmiştir. Bir paylaşım semineri olarak dizayn edilen programın amacı karşılıklı öğrenme ortamı sunarak, disiplinler arası etkileşime katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. Eğiticilerin Eğitimi Programının ilk oturumunda Eğitim Fakültesi Dekanı ve Program Koordinatörü Prof. Dr. Nail Yıldırım katılımcılara program hakkında bilgiler vermiştir.

İlk grup eğitimlerine Orman Fakültesi öğretim elemanları katılırken, 3 gün devam eden program kapsamında; “Bir Disiplin Olarak Eğitim”, “Mühendislik Eğitimi”, “Probleme Dayalı Öğrenme”, “Öğretim İlke ve Yöntemleri”, “Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturma”, “Öğrenci Hak ve Ödevleri”, “Öğrenme Stilleri”, “İletişim”, “Öğretim Teknolojileri”, “Yetişkin Eğitimi” ile “Ölçme ve Değerlendirme” konularında eğitimler verilmiştir. Etkinlik, programa katkı sağlayan öğretim elemanlarına Katılım Sertifikası takdimi ile tamamlanmıştır.